Kvænangen Adventure -
grand sebaste  uer LOGO1Grand Sebaste Rederi AS
Transport at sea
 
 
 
 
 
Grand Sebaste Rederi as er ett lite lokaleid rederi på Spildra i Kvænangen kommune. Vi har i dag to fartøy som brukes til mange forskjellige oppdrag.
Det største fartøyet er M/S Kameleon på 55 fot og fart på 8,5 knop. Hun er ett tidligere rutefartøy som ble bygd for sambandet Narvik-skjomen i 1967.
Den har ett lastedekk på 20m2, toppdekk på 20m2 og lasterom på ca 30m3. Kranen har en kapasitet på inntil 1 tonn. Det er en stor salong og bysse på hoveddekket.
Det andre fartøyet er M/S Fosengutt på 37 fot og marsjfart på 15 knop.
Har i dag passasjersertifikat for 12 passasjerer i område 4 og liten kystfart.
Oppdragsgivere er det offentlige, kraftlag, televerk, dykkerskip, beredskap, fiskebruk, Nortura, firmaer og private.
 
 
M/S Kameleon
M/S Kameleon
Ett allsidig skip for mange typer oppdrag
 
 
Sept.2009 010 (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept.2009 022 (3)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sept.2009 035 (4)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fishing4
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiske 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fosengutt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spesielle fraktoppdrag er en av våre spesialiteter.
Siden vi holder til der vi gjør fordrer det at vi må finne løsninger for det meste, samtidig som sikkerheten holdes i hevd.
 
 
Vi har kjørebruer som kan brukes enten, som her, til ombordkjøring over hekk, eller på oppheisbar løft for ombordkjøring over side.
 
I en region, hvor fergedrift ikke har vært på agendaen fra de offentlige myndigheter, må ukonvensjonelle måter brukes til bilfrakt. En fastmontert verkstedbukk løfter kjørebruen opp til dekke av kaia ved ombord og ilandkjøring. Ved transport fires bruene ned på dekk.
 
 
 
Mindre kjøretøyer heises ombord og på land med krane.
 
 
 
 
 
 
Frakt av fersk fisk fra mottakene i kommunen er også noen av oppdragene som må gjøres når rutebåten har feil eller ikke har kapasitet.
 
 
 
 
Utlegging av flytebryggeanlegg, fortøyning og slep.
 
 
 
 
 
Om høsten er det frakt av småfe for Nortura, og her er M/S Kameleon rigget for føring iht. mattilsynets krav om tørr føring av dyr.
 
 
Havfisketurer er også en populær syssel for oss.
 
 
 
 
 
 
I samarbeide med Kvænangen Adventure går vi ut med havfisketurister, ski by boat og andre turer hvor båttransport er nødvendig.
Nabobedriftene innen reiseliv i regionen er også hyppige brukere av oss når det trenges stor båt. 
 
 
Website Builder drives av  Vistaprint